2008/07/25

CENTENÁRIUM 2Lelkipásztorok a Centenáriumon

Jubileumunkon a 400+ résztvevő között ott voltak a lelkipásztorok is – vendégek és a szövetségünkbe tartozók egyaránt. Erről a képről hiányzik néhány (például Rev. Denzel Alexander, a Palm Bay-i gyülekezet pásztora és Lőrincz István chicagói nyugalmazott lp.)
A “Nagy a Te hűséged” mottóhoz kapcsolódtak az igei szolgálatok.
Péntek este a nőtestvérek szolgáltak – Kulcsár Sándorné és Kish Etelka nem csak vezették a szolgálatokat, hanem ők kezdték az igei gondolatmenetet, melyet dr. Cserepka Margitka és végül Mátrainé Fülep Irma testvérek fejeztek be.
Szombat reggel az imaáhitatot Vadász János lp. és Kis István magyarországi presbirter tartotta, egy angol nyelvű igehirdetés hangzott el Rev. Denzel Alexander részéről, este pedig dr. Mészáros Kálmán (a Magyarorszzági Baptista Egyház elnöke) egykori clevelandi lelkipásztor szólt Isten hűségéről a főtéma alapján (JerSir 3:18-26).
A vasárnapi imaórán az igével dr. Pintér Zoltán clevelandi és Püsök Dániel tordai lp. szolgált, az igehirdetést Gergely István a MABAVISZ új elnöke (egyúttal az erdélyi baptisták elnöke) tartotta. Az úrvacsora előtt Kulcsár Sándor szövetségi elnök, New York-i lp. szólt az ünneplő nagy gyülekezethez.
A képen a jelenlevő lelkipásztorokat és feleségeiket köszönti Novák tv.


1 comment:

WRBC said...

Nagyszeru beszamolo!

Followers