2008/06/30

A LEVITICUS SZÍVE

A törvény szíve: szeress! - volt a tegnap délelőtti ige címe. Az egész Leviticus szívét is egyszerre ott találtam 3 oldalon belül a Károli bibliámban.
1. „Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok!” (19:2). Szentek? Mi bűnösök vagyunk, hogyan lehetnénk szentek?
2. Úgy, hogy Isten lehetőséget készített a bűn rendezésére. 3500 évvel ezelőtt. A Golgotán ezt a tervét vitte teljességre. „Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.” (17,11)
3. De nem csak megbocsátotta a bűnt, hanem lehetőséget adott arra is, hogy élni tudjon a reá figyelő ember. Törvényeket adott. „Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, emelyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr.” (18:5) Törvényei nem korlátoznak, hanem élni segítenek!
4. S aztán negyediknek itt van a törvény szíve, az Úr Jézus szerint is a lényege: szeress. „hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.” (19:18)

Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene adnunk a 3-dik gondolatnak. „...amelyeket ha megcselekszik az ember, él azok által” – csodálatos!

2008/06/28

KÖNYVEK

Salamon már 3000 évvel ezelőtt is tudta, amit mi a könyvespolcaink soha-sem-elég hosszán érzékelünk: A sok könyv írásának nincs vége (Préd 12:12).
Természetesen olvasásukra sincs elég idő. De azért megvesszük őket. Miért?
Mert szeretünk olvasni, mert érdekel bennünket, mert van amelyiket illik is megvennünk. Aztán némelyiket továbbadjuk, vagy eleve másoknak vesszünk meg (egy jó könyvnél nincs jobb ajándék).
Ezeket a könyveket magam hoztam át a nagy patakon, áruk a forint átszámításából adódik. Ha postán kell küldenem valakinek, akkor az árat a tényleges postaköltséggel meg kell növelni.

Max Lucado, Az élet nem rólam szól (It’s Not About Me) (KIA, 2007) 9.00

A HARMAT kiadó néhány könyve:
Metzger és Ehrman, Az Újszövetség szövege (Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás) 13.00
Chapman, Istenre hangolva (Isten szeretetnyelvei) 15.00
Chapman, Maradjunk együtt (Házassági krízisek megoldása) 15.00
Chapman, Családi összhangzattan (A családi harmónia öt jellemzője) 13.00
Yancey, P., Meghökkentő kegyelem (What’s So Amazing About Grace?) (keménykötéses) 20.00

További könyvek:
Billy Graham, Hogyan születhetünk újonnan? 5.00
Spurgeon, Isten igéreteinek tárháza (Napi elmélkedések) 7.00
Gerzsenyi Sándor, Bibliai Fejtörő 7.00

Erőm és énekem az Úr (Énekeskönyv) 10.00
Dicsérem Neved 2. (Fiatalok Krisztusért énekgyüjtemény) 17.00
Dicsérem Neved 4. (Fiatalok Krisztusért énekgyüjtemény) 17.00

Cseri Kálmán, Foltozni, vagy átöltözni? 3.00
Cseri Kálmán, A házasság válságai 2.50

Nemere István, Magyar őstörténet – a kezdetektől Szent István király megkoronázásáig 8.00
Nemere István, Erdély története, a fejedelmek kora (1541-1711) 8.00
Nemere István, A Székely nép története 8.00
Nemere István, Magyarország kormányzói és nádorai 6.00
Földi Pál, Legendás várak (a régi Magyarország leghíresebb várainak története) 8.00
Türk Attila, Hires emberek, mielőtt híresek lettek 5.00
Benedek Elek, Nagy Magyarok élete II. (Zrinyi Miklós, Balassa Bálint, Báthory István, Bocskay István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen) 6.00

Benedek Elek, Székely Tündérország 3.00
A kismalac és a farkasok és más mesék 5.00
Hófehérke és más mesék 7.00

Elisabeth Elliot, A szeretet ára 6.00
Elisabeth Elliot, Szerelem és tisztaság 6.00

Szinezd ki a Bibliát és más szinező füzetek 2.00

2008/06/27

BŰNBOCSÁNAT ÓT MÓDRA

Mózes 3. könyvének egyik legfontosabb igeversét olvastuk ma reggel az Áhítatban. „Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek.” (3 Móz 17,11)
Számomra az áldozati rendtartások sora, meg egyáltalán az áldozat intézménye az által válik olvashatóvá, értelmessé, elviselhetővé, hogy Isten rendelte el, ilyen módón adva lehetőséget a vétkesnek a bűne(i) rendezésére.
A bűn rendezésének az ószövetségből ismert Isten-adta módja nélkül nehezen értenénk meg János szavait: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét.” (Jn 1,29)
Elfogadom, hogy így van: „vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22).
Ó, hála néked Bárány, hogy szenvedésed árán… (nem találom az éneket, pedig benne van valamelyik énekeskönyvben).

2008/06/24

GYERMEKBEMUTATÁS

Itt van például a gyermekbemutatás kérdése. Mikor is szoktuk bemutatni a kicsinyeket? Általában 6 hét után. Miért akkor? Azt szoktuk mondani, hogy mert így írja a Biblia. S valóban ezt írja elő 3 Mózes 12:4: az édesanya 41 nap után mehet a templomba.
No, de ha azért mutatnánk be a gyerekeket 6 hetes kor után, mert Mózes törvényében ezt olvassuk, akkor a lányokat csak 80 nap után vihetnék magukkal az őket szülő édesanyák. 80 nap az majdnem 3 hónap. Melyik gyülekezetünkben váratjuk az édesanyákat 3 hónapig a leánygyermekük bemutatásával?
Ez csak egy példa arra, hogy nem lehet helye a törvényeskedésnek az újszövetségi gyülekezetben.

2008/06/23

MÓZES III.

Mózes harmadik könyvének végigolvasása nem kis feladat, s nem kevés kockázattal jár. Kíváncsi lennék rá, hogy gyülekezeteinkben hány helyen prédikálnak mostanában ezekről az igékről. Mi a kockázat? Például az, hogy az egyébként is törvényeskedésre hajlamos népünk, vagy hasonló lelkületű lelkipásztorok elkezdenek azon elmélkedni, hogy miért nem tesszük ezt, meg azt és hogy hogyan is kell az igének megfelelően élnünk. Mózes 3. könyve rendtartásai nem vonatkoznak már ránk. A lelkületét, a törvények célját kellene csak megértenünk. Beszélni róluk legföljebb ha valami üzenetet bíz ránk azokon keresztül az Úr, akkor kellene. Áldozat, szolgálatba állás, megtisztulás – megannyi fontos téma, de 3 Mózes csak kiindulási pont lehet a mai gyülekezetnek, semmiképpen nem útmutatás, vagy főleg nem forgatókönyv.
Lehet, hogy holnap folytatom.

2008/06/20

50 ÉVES JUBILEUM VÁCON

Lassan egy hónapja lesz, hogy otthon jártam. A Váci Gyülekezet május 25-én tarotta 50 éves jubileumát. Mint a gyülekezet egyik korábbi pásztora (1988-1990, másfél év) együtt ünnepelhettem én is a testvérekkel – régi ismerősökkel és még több újjal (közel háromszorosára nőtt azóta a taglétszám). A gondosan megszervezett ünnepélyen az igehirdetés szolgálatának szép feladatát kaptam. Textusnak az az esti igét - Lukács 4:14-30, Az Úr Jézus názáreti szolgálata – választottam. A váci gyülekezet web oldalán meghallgatható az igehirdetés. A címe http://www.vbma.hu/
Bal oldalról a letöltéseket kell választani, azután pedig az igehirdetéseket, s ott a május 25-ét kell megkeresni. Vagyis lehet, ha valakit érdekel. Ha valaki meghallgatja, közben megnézheti a jubileumról készült fényképeket és szétnézhet a váci oldalakon is. A gyülekezet lelkipásztora Meláth Attila. A váci körzethez tartozik még Püspökszilágy is – ott egy kis gyülekezet él (Cserepka János egykori misszionárius szülőfaluja).

2008/06/19

VALAHOGY MEGERŐSÍT

Egy nem túl régi e-mailemet olvastam valami miatt az előbb. Azt hiszem most is aktuális, meg holnap is az lesz ez a néhány gondolat. Tegnap azokat a verseket is felolvastam, ahol az Úr Jézus egy amolyan "csendesnapot" akart szervezni a tanítványainak, mert nagyon ki voltak fáradva a magukat folyton gyógyíttatni akaró emberek rohamaitól - de nem sikerült neki. (?!) Bizony, nem is olyan egyszerű az ilyesmi. Mi is elfáradhatunk, el is fáradunk néha. Jó lenne egy kicsit pihenni, de ha nem sikerül, akkor vahogy máshogy erősíti meg a Mester a tanítványait. Nem tudom hogyan, de valahogy ad új erőt. S szedegethetjük a megmaradt kenyeret a nagy vacsora után, s készülhetünk az újabb hajókázásra, ahol persze megintcsak szembe fog fújni a szél - és mégis partot fogunk érni.

2008/06/17

AKIT SZERET AZ ÚR

Zsid. 12,4 Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bûn ellen. 5 És elfeledkeztetek-é az intésrõl, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha õ dorgál téged; 6 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. (Karoli)

Zsid. 12,4 Mert a bûn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, 5 és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, 6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”

Hebrews 12,4 In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. 5 And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons:
"My son, do not make light of the Lord's discipline,
and do not lose heart when he rebukes you,
6 because the Lord disciplines those he loves,
and he punishes everyone he accepts as a son."
(NIV)

Hebrews 12,4-6 In this all-out match against sin, others have suffered far worse than you, to say nothing of what Jesus went through—all that bloodshed! So don't feel sorry for yourselves. Or have you forgotten how good parents treat children, and that God regards you as his children?
My dear child, don't shrug off God's discipline,
but don't be crushed by it either.
It's the child he loves that he disciplines;
the child he embraces, he also corrects.
(The Message)

2008/06/13

ESIK

Garázs szélre készülünk már egy hete.
Ma és holnapra terveztük. De itt ülök a computer mellett, hallgatom, amint dörög az ég és folyamatosan, erősen esik az eső.
Persze napok óta valami ilyesmiről szólt az előrejelzés. Azért mégis azt reméltük, hogy –mint olyan sokszor máskor- elkerül bennünket a vihar. Valahogy mégsem tudok azért imádkozni, hogy álljon meg az eső, múljon el a vihar. Pedig az lenne jó nekünk. Dehát milyen jogon kérjem az Urat arra, hogy itt süssön a nap, hogy megtarthassuk a tervezett garazs-szelet, amikor kevesebb, mint ezer mérfölddel arrébb akkora árvizek vannak, ami minden eddigi rekordot meghalad. Emberek tízezrei menekülnek az elöntött házaikból, vagy a kórházakból, iskolákból; az utcákon csónakkal lehet közlekedni stb.
Annál többet nem tudok tenni, minthogy megköszönöm, hogy bennünket elkerült mindeddig ez a nagy nyomorúság, hogy mire ideér a vihar, már sokkal gyengébb, mint Iovában, vagy Kansasban stb.
Őrizz meg bennünket a viharokon keresztül Urunk és légy irgalmas a sokezer lakását, házát elvesztett emberen – közöttük különösen a hívőkön. Miért a hívőkön elsősorban? Azért, hogy legyen elég erejük példát mutatni, legyen erős hitük a próbákon úgy áthaladni, hogy abból nekik is, másoknak is áldás fakadhasson.
S ha majd elmúlik a vihar, s lehetőség lesz rá, megtartjuk a garázs szelünket is.
Jeremiás munkatársának, Báruknak egyszer külön is üzent az Úr. Többek között ezt mondta: „És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj!” De arra számíthatott, hogy megtartja, megőrzi őt az Úr. (Jer 45:5). Az egész rész 5 versből áll, olvassátok el.
S aztán, ha jó idő lesz, ma délután, vagy holnap gyertek el, s megkezdjük a kipakolást.

Followers