2008/06/27

BŰNBOCSÁNAT ÓT MÓDRA

Mózes 3. könyvének egyik legfontosabb igeversét olvastuk ma reggel az Áhítatban. „Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek.” (3 Móz 17,11)
Számomra az áldozati rendtartások sora, meg egyáltalán az áldozat intézménye az által válik olvashatóvá, értelmessé, elviselhetővé, hogy Isten rendelte el, ilyen módón adva lehetőséget a vétkesnek a bűne(i) rendezésére.
A bűn rendezésének az ószövetségből ismert Isten-adta módja nélkül nehezen értenénk meg János szavait: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét.” (Jn 1,29)
Elfogadom, hogy így van: „vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22).
Ó, hála néked Bárány, hogy szenvedésed árán… (nem találom az éneket, pedig benne van valamelyik énekeskönyvben).

No comments:

Followers