2009/08/29

Nem leszel !?

Rettenetes véget adok neked, nem leszel! Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé! – így szól az én Uram, az ÚR.” (Ezékiel 26,21)

Talán még soha nem gondoltam erre. (A mai Áhítatos igében olvastam ezt a verset - bár nem először, mégis, mintha egészen új lenne.)
Az Isten teremtette élet örök. Nem ér véget a halállal. Az örökélet (üdvösség) nem ér soha véget és a kárhozat is örök. Ezékielnél azt az új dolgot látom, hogy a Teremtő képes arra is, hogy egyszerűen megszüntesse azt, ami volt/van. Nem leszel! Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé! Ennek a lehetősége fel sem merült bennem. De Isten ezt is megteheti. S ez rettenetes (Károli: rémséges) vég.
Volt és nincs többé. Lett, mert megteremtette Isten, s nincs, mert ugyanő valahogy megszüntette. Keressük, mert volt, s nem találjuk - nem azért, mert nemjól keressük, hanem mert: nincs. Nem is találok rá megfelelő szót. A teremtés ellenpárja lehet ez az aktus.
Nem is értem, hogy lehet semmiből valamit létrehozni – ezt csak Isten tudja megtenni, s ugyanúgy azt sem értem, hogy hogy lehet valamit nemlétezővé tenni. Ezt is csak az Isten teheti meg. Rettenetes, rémséges, hihetetlen, csodálatos.
Mennyi minden lehet ebben a világban, amiről fogalmunk sincs, amíg a Teremtő valahogy meg nem mutatja!

2009/08/26

OLDD LE SARUIDAT!


Festmény a Szent Katalin Kolostor egyik folyosóján. Több fesményből álló sorozat része.

(Valahogy megváltozott ez a blog, a betűket pl. nem tudom színezni. Van aki tudja, hogy kell?)

Ez a harmadik versem, amit ott irtam a Sínainál. Nem is tudom, talán máshogy kellene tördelni. Meg hosszú. De talán nem rossz. Valamit felmutat abból a döbbenetből, ami a Mózes féléket átjárja. De valahogy nem egészen olyan, mint szeretném.


Oldd le saruidat!
„Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely amelyen állasz, szent föld.” (2Móz 3,5)

Messzire kerültem a juhokkal
s ím itt a hatalmas Sínai
nem lenne jó eltévedni benne
jobb ha a nyáj mellett maradok

de mintha hívnának a hegy magas csúcsai
ez itt talán a legnagyobb
mélyszürke fekete bazalt
ha felnézek rá
látom a csillagokat
itt a göncöl szekér
s amott a legtetején
mintha vagy 10 csillag ülne együtt
külön külön is ragyognak
de együtt...

ejnye ezek a juhok
bár itt hagyhatnám őket!
dehát minek?
mit kezdenék nélkülük?
Egyiptomban nincs helyem
már nincs helyem…
pedig valamikor
közel voltam már a csúcshoz
de ez a hegy
de ez a Sínai…

Talán ott fönt
ott fönn talán a Mindenható van
s itt lent?
itt lent meg én
s e rám bízott juh nyáj

de mi ez a fény
mi ez a tűz
ami a csillagoktól a földre vonja
tekintetem?

Bokor
csipkebokor
égő csipkebokor
hogy-hogy nem ég el?

Mózes, Mózes!
Mi ez?
ki tudná itt nevem
ha nem az Isten?

Imhol vagyok
dadogtam
és soha nem felejtem hangját:
ne jöjj ide közel
old le a te saruidat
mert a hely amelyen állasz
szent föld

Döbbenten álltam
lábam a földbe gyökerezett
lépni se tudtam
magam sem tudom hogyan
leoldottam a saruimat
a Mindenható előtt
mert ekkorra már tudtam hogy
az egek Istene szólít
s a magas csillagok helyett
most itt lenn
most itt e lángoló bokorból
Ő beszél velem
azt mondja: szent föld

Szent föld?
ez itt?
nem az égbe nyúló hegycsúcs?
Talán az is
de itt a hegy lábánál
de itt az égő csipkebokor előtt
saru nélkül és megdöbbenten állok.
Szent föld.
Az Isten szólít.
Mit akarsz velem Mindenható?

Herjeczki Géza
2009. június 3. Sínai

2009/08/17

SZENT FÖLD


Naplemente a Sinai tetején.


Ez a második vers, amit a Sínai közelében írtam.

Szent föld
„Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely amelyen állasz, szent föld.” (2Móz 3,5)

homok mindenfelé
a távolban
kopár szikla ormok
nagy ritkán
néhány bokor
esetleg pálmafa

mért volna szent
mért volna más
e hely
e föld
mért volna szent?
homok
homok

nem a homok
nem a bokor
nem a szikár hegy
nem is a láng

talán a hang
talán a szó
valahogy itt vagy
Mindenható
itt
éppen itt

Herjeczki Géza 2009.
úton a Sínai felé, a pusztában

2009/08/13

Ne jöjj ide közel


Elnézést kérek az olvasótól, hogy ilyen ritkán írok a blogomba. Már biztosan belefáradtatok abba, hogy belenézzetek.
3 verset írtam a Sínai közelében, most ide másolom az elsőt és az egykor égő csipkebokorról készült egyik fényképemet.
Különleges ez a bokor és csak itt található. Nem tudják, hogy milyen fajta és azt állítják, hogy a 3.5 ezer évvel ezelőtti bokor gyökeréből való, közvetlen "utód" ez a tövises bokor.


Ne jöjj ide közel!
„Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely amelyen állasz, szent föld.” (2Móz 3,5)

miért hívtál
ha nem mehetek
közel Hozzád?
meg hát –
már itt vagyok

a bokor ég
szavadat hallom
nevemet hallom

imhol vagyok!

ne jöjj ide közel...

már itt vagyok

Sínai, 09. június 2

Followers