2010/04/28

MABAVISZ TANÁCSÜLÉS

Péntek délben, Nagybányán, finom ebéddel vártak bennünket a helyi testvérek, ami után neki kezdtünk a tanácskozásnak. A MABAVISZ igazgató-tanácsa gyűlésére a tagszövetségek képviselői voltak hivatalosak. Erdélyből hárman, Magyaroroszágról ketten érkeztek, a tengeren túliakat én képviseltem, egy-egy testvér érkezett a Délvidékről, Kárpátaljáról és a Felvidékről.
Áhítattal kezdtük gyűlésünket, amit a területenkénti missziós beszámoló követett. Ennek segítségével egy a kicsit áttekintettük az egész világon folyó magyar baptista missziót. Jó volt hallani testvéreink öröméről és gondjairől is – hálát adni és segíteni csak akkor tudunk, ha ismerjük egymást.
Ennek során hallottunk pl. az erdélyi testérektől a szalárdi szeretetházról: megvásárolásáról és az ott folyó munkáról, vagy pl. a szentpéteri (Felvidék) imaháznál szükségessé vált építkezésről, illetve a tervekről, melyek megvalósításához segítségre volna szükségük.
Egy követően sokat beszéltünk az „Áhítat”-ról, a Mabavisz egyetlen kiadványáról. Kifejeztük a további megjelentetése iránti igényünket és egyúttal azt is, hogy többféle változtatást is indokoltnak látunk. Megpróbáljuk jobbá, az egyéni áhítatok számára is alkalmasabbá tenni, ugyanakkor szeretnénk, ha az Áhítat továbbra is alkalmas maradna a gyülekezeti szolgálatok koordinálására (Vezérfonal).
A Kornya díjról. A Mabavisz tanácsa tavaly úgy határozott, hogy létrehozzuk a Kornya-díjat, mellyel a missziómunkában élen járó, másoknak is példát adó, Mesterünk parancsának engedelmeskedő lelkipásztorokat tisztelünk meg, s egyúttal ezzel elevenen tartjuk a nagy magyar paraszt-próféta emlékét is. A díjat elsőként –mindannyiunk egybehangzó döntése alapján- Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor tv.-nek ítéltük oda (melyet a másnap sorra kerülő missziós konferencián meg is kapott).
A legközelebbi MABAVITra nézve olyan gondolat is elhangzott, hogy azt a 2011-es magyarországi Franklin Graham Fesztivállal kapcsolatosan tartanánk meg. Konkrét javaslatot vagy tervet a következő nagy találkozóról nem hallottam. A legutóbbi, 3-dik találkozóra Debrecenben került sor, 2006 augusztusában. Most talán az erdélyi testvérek lennének soron.
Ezen az alkalmon vezetőség váltásra is sor került. A világszövetség működési rendjének megfelelően most magyarországi vezető veszi át Gergely István tv-től az elnöki tisztet. Mivel ezúttal a titkár tv. megbízatása is lejárt, arra egy erdélyi testvért választottunk.
A kezdő áhítatot Gergely tv., a befejezőt pedig Mészáros testvér tartotta.
A vacsorára a nagybanyai gyülekezet egyik testvérének a cukrászdájában került sor. Én az Amerikát már többször is megjárt Fazekas testvéréknél kaptam kényelmes szállást - hiszen a szép nagybányai napoknak ez csak az első felvonása volt.

A Kornya-díjat Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor testvérnek adják át a világszövetség vezetői. A képen, balról: Herjeczki Géza, Gergely István, Veress Ernő, Mészáros Kálmán és Kovács József.

2010/04/22

NAGYBÁNYA


Pénteken reggel elindultunk Nagybányára, a MABAVISZ gyűlés színhelyére. Papp János testvér vitt magával, autóval. 5 órán belül odaértünk; gyorsan haladtunk. Ennél gyorsabban csak egyszer utaztam Erdélybe, s az tkp. a legelső utam volt Romániába. 1989. karácsonya és az újév között lehetett. A forradalom után végre megnyíltak a határok, s a váci gyülekezet testvérisége úgy gondolta, hogy segítséget küld az erdélyi testvéreknek. Nem tudom miért, a Nagybányai gyülekezetet vettük célba. Talán személyes kapcsolatban lehetett valaki az ottaniakkal. Én is mentem velük, mint a váci gyülekezet akkori lelkipásztora. Lakati Péter kocsijában utaztam. A 3-4 autó úgy szedte a szilágysági kanyarokat, ahogy csak lehetett. Azt mondták ugyanis akkor, hogy a határ közelében még lőnek. Erről nem győződtünk meg személyesen, aminek persze nagyon örültünk. Volt azonban okunk a hálaadásra bőven, amikor megérkeztünk Mike Béla testvérékhez – akik ott laktak az imaház mellett. (Persze ez a régi imaház volt. Azóta egy nagyszerű új imaházat építettek a nagybányai testvérek.) (Ha megtalálom, utólag ide teszem a fényképet erről a különleges találkozóról.)
Csak rövid ideig maradtunk, s vissza indultunk, Vácra. Remélem, hogy a két gyülekezetnek azóta is megvan a kapcsolata.
Az új imaház fényképét máris ide teszem.

2010/04/20


Mielőtt pénteken reggel útra keltünk volna Nagybánya felé, meglátogattam testvéreimet. Olgáékat (tegnap írtam is róla), Nellyt és Kornélékat; Helgáékkal is találkoztam.
A gyerekek nagyok, szépen fejlődnek, egyik jobban tanul, mint a másik, rendszeresen járnak gyülekezetbe, szeretik az Úr Jézust.
A mai képen Kornélékat láthatjuk, baloldalt Ildikóval.

Pesten

Mielőtt pénteken reggel útra keltünk volna Nagybánya felé, meglátogattam testvéreimet. Olgáékat (tegnap írtam is róla), Nellyt és Kornélékat; Helgáékkal is találkoztam.

A gyerekek nagyok, szépen fejlődnek, egyik jobban tanul, mint a másik, rendszeresen járnak gyülekezetbe, szeretik az Úr Jézust.

A mai képen Kornélékat láthatjuk, baloldalt Ildikóval.


2010/04/19

ÚTON


Hétfőn útra keltem Detroitból, kedden délután megérkeztem Budapestre. Béla vitt ki, Kornél várt Pesten. Ildikónál van a „főhadiszállásom”. Jó vacsora, valamennyi beszélgetés után jól esett az éjszakai pihenés. (Éjszaka? Ilyenkor éppen az az egyik baj, hogy a szervezet nem tudja, mikor van éjszaka, mikor nincs. Mindenesetre az előző napokban nem sokat, az utazás során meg szinte semmit sem sikerült aludnom.)
Szerdán Robi elvitt Szokolyára, a szülőfalumba, Olgiékhoz. Szép kis falu ez, a Börzsöny hegység lábánál. Elmentünk Gyuszi üzemébe. Különleges fröccsöntési technológiával most pl. egy nagyszerű logikai játék előállításán dolgozott.
Este az imaházban találkoztam a rokonokkal is. Floch Gábor lelkipásztor hirdette az igét János 4-ből. Lendületes, elgondolkodtató igehirdetés volt. A gyülekezet szereti lelkipásztorát. Imádságra is maradt idő. Néhány aktuális téma is volt. (Az egyik unokabátyám kivizsgálás alatt van kórházban és egy távolabbi rokonom, Éva, nagyon súlyos műtét előtt áll. A lelkipásztor a Békési Ifjúságira megy a hét végén, s ott fog szolgálni.)
A bibliaórát egy különleges imaóra követte. A faluért imádkoznak együtt a keresztyén gyülekezetek lelkészei és hívei. Most a református lelkész vezette az alkalmat. Szép és hiszem, hogy áldással járó igyekezet.

A képeket úgy látszik nem lehet akárhova rakni.
Képszövegek: Imaóra a faluért.
Gyuszi műhelyében, balról: Győző, Olga, Géza, Gyuszi.
Imaházban, balról: Gyuszi, Gábor, Róbert, Géza

2010/04/08

HÚSVÉTI KIÁLTVÁNY

HÚSVÉTI KIÁLTVÁNY

1.
Keresztnél kezeket tördelő meaculpázók!
Sírra kövér könnyeket ejtők!
Vasárnapra mindezt elfelejtők!
Keresztyének!
Krisztus köztünk él!
Föltámadt, mert meghalt!

Ti nagyon jól tudjátok, hogy értünk
és helyettünk
és miattunk.

És nem csak meghalt -
föl is támadott,
hogy mi is meghalhassunk,
és föl is támadhassunk!

2.
Nyögéstől és recsegéstől hangos a föld:
mindegyikünk saját krisztus-keresztjére mászik.
Tenyereink a szögek köré vörösödnek,
fejünk tövis-koszorúba mélyed,
szenvedő ráncok nőnek arcunkra,
sebeinkből kiszédülő vércsöppek nyöszörögnek.

Kétezer éves agónia.
Kínlódás vég nélkül.
Föltámadni akarók nem tudunk meghalni:
minden lélegzetünk,
minden gondolatunk
énünket élesztgeti.


3.
Kínlódók kara!
Kiáltsunk egyszerre föl!
Nyöszörgésünk hangoljuk össze:
Kevés ez a 4 seb Urunk a föltámadáshoz!
Hatalmas énünk képtelen kicsöpögni belőlünk!
Örök péntektől szabadíts meg!
Döfd belénk dárdád,
hogy az átszakított bordák közt
kiessen belőlünk a szenvedés!

Kiabáljunk:
dárdát énünkbe!
utolsó sóhajt!
szabadulást a keresztről!
föltámadást!
húsvét-vasárnapot!

1968

2010/04/07

MA IS

MA IS
(Lukács 24:1-12)

Elhengerítve lehet bár a kő,
üres lehet a sír,
szólhatnak angyalok,
zenghet a prédikáció ─
üres fecsegésnek tűnik az,
legföljebb csodálkozásra késztet.

Hitet a Vele való
személyes találkozás ébreszt!

1982

2010/04/05

ÜRES SZÍV

ÜRES SZÍV

nincs itt
mondták az angyalok
a sír üres

itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkező szívünk
itt sincs
bár itt lehetne

jöjj Föltámadott
szívünket újra töltse be lényed
értelmetlen Nélküled az élet

1980

2010/04/04

Szép, örömteljes húsvéti ünneplést kívánok a kedves olvasónak!

FÖLTÁMADOTT!

Micsoda nehézfejű
tanítványaid vagyunk
Uram!

Bambán bámulunk
az üres sírba.

Kétségbeesetten kotorászunk
dolgaink között:
"itt kell lennie!"

Téged nem háborít föl
konok hitetlenségünk.
Mellénk állsz.
Megkérded kit keresünk?

Újra megteszed
a lehetetlent:

korlátok közé szorult
tekintetünk kötelékeit
megoldod
föltámadott arcod
ragyogásával.

1973

2010/04/03

NAGYSZOMBAT

NAGYSZOMBAT

egész nap nem volt egy szavad se hozzánk
emberekhez
oktató szádból elszökött az értelem
a lüktető élet nyelvét elfeledted

nagyszombati ember vagyok én is
ma egész nap
- s hogy mióta? s meddig? -
álmosság
letargia
értelmetlen semmit-tevés a gyárban
itthon céltalan mindenbe-kapás
összeszaggatott szonett
kedvetlen lassú pulzus

nem merek szürke szemeimbe nézni
mert ott a Te szótlan szádra
egész nap lebegő élettelenségedre látnék

Uram
Te holnap kilépsz a hallgatásból
hadd lángoljanak hát föl holnap
az én nagyszombati szemeim is

1968

FELELJ, HA VAGY!

"FELELJ HA VAGY!"
(Zelk Zoltán)

'kérdezni szeretnék inkább'
mondtad az imént
a képernyőn
és mondtad a versed
a csodálatos kétsorost
a 25 éve írottat:
"Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de Ki az ág?"


megállítottál

nálunk zúgnak a harangok éppen
körmenetre ment az egész falu
húsvéti prédikációmra készülök

mondd Zoli bácsi
nem látod tényleg Őt?

beszélni nem sokat beszél
csak szeret
és úgy uralkodik
ahogyan a keresztre ment

Őt meg lehet tagadni
Ő úgy "van"
hogy lehet nem-észrevenni

jelenlétét nem kényszeríti ránk
de szól
hív és szeret

neked kell válaszolni

1979, Jánoshalma

2010/04/01

FÁJDALMAK FÉRFIA

Dsida Jenő:
KRISZTUS

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudtalak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, és tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –

***

FÁJDALMAK FÉRFIA
Dsida Jenőre emlékezve*

talán mert halálos beteg voltál
te is
s tudtad:
már közeleg az óra
talán azért értetted meg
jobban mint más
a Mestert

tudtad
hogy Krisztus Ő
dicsőséges Király
országa fényes
uralma végtelen
de nem itt tündököl

itt inkább szolgál
gyötrődik
itt inkább értünk imádkozik
fájdalmainkat hordozza
s hogy mi is élhessünk Vele:
meghal helyettünk

(*Dsida Jenő (1907-1938), a "Krisztus" című vers szerzője.)

1983

Followers