2010/04/28

MABAVISZ TANÁCSÜLÉS

Péntek délben, Nagybányán, finom ebéddel vártak bennünket a helyi testvérek, ami után neki kezdtünk a tanácskozásnak. A MABAVISZ igazgató-tanácsa gyűlésére a tagszövetségek képviselői voltak hivatalosak. Erdélyből hárman, Magyaroroszágról ketten érkeztek, a tengeren túliakat én képviseltem, egy-egy testvér érkezett a Délvidékről, Kárpátaljáról és a Felvidékről.
Áhítattal kezdtük gyűlésünket, amit a területenkénti missziós beszámoló követett. Ennek segítségével egy a kicsit áttekintettük az egész világon folyó magyar baptista missziót. Jó volt hallani testvéreink öröméről és gondjairől is – hálát adni és segíteni csak akkor tudunk, ha ismerjük egymást.
Ennek során hallottunk pl. az erdélyi testérektől a szalárdi szeretetházról: megvásárolásáról és az ott folyó munkáról, vagy pl. a szentpéteri (Felvidék) imaháznál szükségessé vált építkezésről, illetve a tervekről, melyek megvalósításához segítségre volna szükségük.
Egy követően sokat beszéltünk az „Áhítat”-ról, a Mabavisz egyetlen kiadványáról. Kifejeztük a további megjelentetése iránti igényünket és egyúttal azt is, hogy többféle változtatást is indokoltnak látunk. Megpróbáljuk jobbá, az egyéni áhítatok számára is alkalmasabbá tenni, ugyanakkor szeretnénk, ha az Áhítat továbbra is alkalmas maradna a gyülekezeti szolgálatok koordinálására (Vezérfonal).
A Kornya díjról. A Mabavisz tanácsa tavaly úgy határozott, hogy létrehozzuk a Kornya-díjat, mellyel a missziómunkában élen járó, másoknak is példát adó, Mesterünk parancsának engedelmeskedő lelkipásztorokat tisztelünk meg, s egyúttal ezzel elevenen tartjuk a nagy magyar paraszt-próféta emlékét is. A díjat elsőként –mindannyiunk egybehangzó döntése alapján- Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor tv.-nek ítéltük oda (melyet a másnap sorra kerülő missziós konferencián meg is kapott).
A legközelebbi MABAVITra nézve olyan gondolat is elhangzott, hogy azt a 2011-es magyarországi Franklin Graham Fesztivállal kapcsolatosan tartanánk meg. Konkrét javaslatot vagy tervet a következő nagy találkozóról nem hallottam. A legutóbbi, 3-dik találkozóra Debrecenben került sor, 2006 augusztusában. Most talán az erdélyi testvérek lennének soron.
Ezen az alkalmon vezetőség váltásra is sor került. A világszövetség működési rendjének megfelelően most magyarországi vezető veszi át Gergely István tv-től az elnöki tisztet. Mivel ezúttal a titkár tv. megbízatása is lejárt, arra egy erdélyi testvért választottunk.
A kezdő áhítatot Gergely tv., a befejezőt pedig Mészáros testvér tartotta.
A vacsorára a nagybanyai gyülekezet egyik testvérének a cukrászdájában került sor. Én az Amerikát már többször is megjárt Fazekas testvéréknél kaptam kényelmes szállást - hiszen a szép nagybányai napoknak ez csak az első felvonása volt.

A Kornya-díjat Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor testvérnek adják át a világszövetség vezetői. A képen, balról: Herjeczki Géza, Gergely István, Veress Ernő, Mészáros Kálmán és Kovács József.

No comments:

Followers