2009/03/07

KÖVESS ENGEM!

Luk 9,57. Lőn pedig, mikor menének, valaki monda néki az úton: Követlek téged Uram, valahová mégy! 58. És monda néki Jézus: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.
Hát persze, hogy azt szeretném, ha követnél engem te is – mondhatta volna így is az Úr Jézus -, de (talán azért, mert tudta, mi van ennek az embernek a fejében, szívében) gondold csak meg előbb, hogy mire vállalkozol. A rókáknak barlangjuk van...
A legszebben Márk evangéliuma közepén fogalmazza meg ezt az Úr Jézus. Ott ezt mondta:

Márk 8,34. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 35. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 37. Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? 38. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Múlt vasárnap délután – bár kissé sietősen foglalkoztunk vele, ez volt az igénk. (Délután 3 óra elmúlt már, amikor a közös ebéd után az igehirdetésre került a sor; legtöbben reggel 10 körül érkeztünk az imaházba.) A jövő héten felteszem az internetre az igehirdetést.

No comments:

Followers