2009/03/17

ÁHÍTAT

Valljuk be, hogy végigolvasva ezt az egy híján negyven igeverset se kerültünk áhítatos hangulatba! (Ha egyáltalán végigolvastuk, és nem "lapoztunk" a szemünkkel a sokadik "egy bakot is" után.) Nem minden ige való áhítatra, ami a Bibliában van... Most mit tegyünk? Kedd reggel van, és szükségünk van Isten erejére mai napunkhoz, és a héthez is, hiszen még az elején vagyunk... (Áhítat 2009. március 17. Szommer Hajnalka)
Azt hiszem, hogy a Biblia után a leggyakrabban az Áhítat / Vezérfonal volt a kezemben az elmúlt néhány évtized alatt. A Biblia mindig ugyanaz maradt, mégha időnként újabb példányra cseréltem is a használat miatt. (Érdekes, hogy a Bibliám betűi idővel egyre kisebbek lettek, ahogy az idő haladt. Pál ír is arról, hogy a betű csak közvetíti az üzenetet, nem az a lényeg. Vagy lehet, hogy csak a szemem lett gyengébb idővel?)
Az áhítatos könyveket viszont minden évben megvásároltuk, az előző évit lecseréltük az újjal. Micsoda nagyszerű sorozat lenne, ha valakinek a könyvespolcán ott lehetne az eddig kiadott Vezérfonalaink / Áhítataink sorozata. Valaki biztosan tudja, hogy mikor adta ki először a Magyarországi Baptista Egyház (vagy korábban a Hitközség) az első ilyen könyvet. Vagy száz lelkipásztor áhítatos gondolatai buzdították az igét olvasó testvéreket, segítették az ige megértését. (Tudomásom szerint Borzási Sándor testvérnek (Lupény) még tematikus kimutatásai is vannak a korábbi áhítatos könyvek magyartázatairól.) A változhatatlan Igén és a szükségszerűen változó magyarázatokon nőtt föl az én generációm.
Adja az Úr, hogy a mai magyar baptista igeolvasók (vannak olyanok, akik nem azok?) az Áhítatos könyvünket is örömmel nyithassák föl minden nap, és hasznos segítséget találjanak abban.
Kedd reggel van (nálunk már délután) s többen vagyunk, akik úgy érezzük, hogy Hajnalka megfogalmazta a mi gondolatainkat is. Most mit tegyünk?
Adjunk hálát a Bibliánkért és az Áhítatos könyvünkért, amiből már olyan sok szép gondolatot kaptunk. Imádkozzunk az „Áhítat” szerkesztőiért és azokért, akik a napi igemagyarázatokat írják. Nekik is, nekünk is szükségünk van a Lélek betűket is megelevenítő erejére.

No comments:

Followers