2008/03/26

NEKEM IS MEGJELENT

“Nekem is megjelent” – mondja egy felsorolás végén Pál apostol (1 Kor 15:8). Az első lényeges dolog ebben az, hogy egy sorba állítja a mennybemenetel előtti megjelenéskkel azt, ami már pünkösd után történt, hogy t.i. neki is megjelent a Feltámadott.
Azt jelenti ez, hogy én is egy sorba állíthatom ezekkel azt, hogy nekem is megjelent, hozzám is szólt, engem is elhívott az Úr?
Igen és nem.
Nem állíthatok egy sorba az Isten Igéjében leírt eseményekkel semmit, ami azután, vagy mostanában történt. Nem hozhatom a magam apró szintjére a világtörténelem legnagyobb eseményeit, melyekkel Isten elindította azt az eseménysorozatot, amelynek következményeként milliók találkoznak az élő Jézus Krisztussal, egészen addig, míg Ő vissza nem jön.
Nem állíthatom egy sorba a magam találkozását az igében leírtakkal, hiszen az enyémhez hasonló módon találkozott Ővele mindenki, aki elfogadta Őt.
De, hogy nekem is megjelent, mint a tanítványoknak és Pál apostolnak, de hogy azóta millióknak megjelent és ma is megszólítja a Hozzá térőt, az annyit is jelent, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Unokáim is - ha ad ilyeneket az Úr – ugyanúgy lesznek hívőkké, mint ahogy mi lettünk azok (11.v.). Jézus Krisztus elvégezte a váltság munkáját, él és együtt munkálkodik azokkal, akik már elfogadták Őt.
Nekem is megjelent... ugyanúgy és mégis egyszeri módon, személyesen. Magához emelt, bár apró voltam; s bár magához emelt, ma is apró vagyok, mint a többiek, de már az Övé.
Neked is megjelent?

No comments:

Followers