2009/12/22

AZ IGE TESTTÉ LETT


„Az Ige testté lett és lakozott miközöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét...” (Jn 1,14) Ha csak múlt időben beszélhetnénk erről az eseményről, akkor is szép lenne. De ha úgy lenne, ma senkinek sem jutna eszébe Betlehemről, Máriáról, Jézusról, csillagról beszélni; sőt, bizonyára senki sem tudna róla. De az akkor testté lett Ige közöttünk lakik ma is. Még pontosabban: az övéi között, akik tapasztalják is ennek valóságát.
Szerezzünk örömöt Jézus Krisztusnak azzal, hogy ezekben a napokban még tudatosabban tesszük, amit máskor is jó lenne: Róla beszélünk, Rá mutatunk, az Ő születéséről és az Ő közöttünk létének értelméről és hatásáról teszünk bizonyságot. Nem is csak az idegeneknek, hanem a gyermekeinknek, hitvesünknek, a kiterjedt családunknak – akik között vannak olyanok is, akik még nem fogadták be hittel Őt.
A gyülekezeteinkben meg Róla szól az ének, a versek, bizonyságtételek és az igehirdetés. Mert két évezreddel a Megváltó születése után gyülekezetek százezreiben ünnepelnek ezekben a napokban. Közöttük van a mi néhány gyülekezetünk is.
Krisztusra néző, Őt ünneplő és Őt visszaváró testvérek! Az öröm és hálaadás során gondoljuk imádságos szeretettel egymásra, gyülekezeteinkre, lelkipásztorainkra, nyugdíjas szolgatársainkra és aktív, terheket hordozó testvériségünkre, valamint a fiatalokra és gyermekeinkre! Nem őket és nem egymást ünnepeljük, de együtt és egymást szeretve és összefogva nézünk a testté lett Igére, aki arra is tanított bennünket, hogy arról fogják megismeri rólunk, hogy az élő Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk.
Örömteljes karácsonyi ünneplést kívánok.

No comments:

Followers