2009/08/26

OLDD LE SARUIDAT!


Festmény a Szent Katalin Kolostor egyik folyosóján. Több fesményből álló sorozat része.

(Valahogy megváltozott ez a blog, a betűket pl. nem tudom színezni. Van aki tudja, hogy kell?)

Ez a harmadik versem, amit ott irtam a Sínainál. Nem is tudom, talán máshogy kellene tördelni. Meg hosszú. De talán nem rossz. Valamit felmutat abból a döbbenetből, ami a Mózes féléket átjárja. De valahogy nem egészen olyan, mint szeretném.


Oldd le saruidat!
„Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely amelyen állasz, szent föld.” (2Móz 3,5)

Messzire kerültem a juhokkal
s ím itt a hatalmas Sínai
nem lenne jó eltévedni benne
jobb ha a nyáj mellett maradok

de mintha hívnának a hegy magas csúcsai
ez itt talán a legnagyobb
mélyszürke fekete bazalt
ha felnézek rá
látom a csillagokat
itt a göncöl szekér
s amott a legtetején
mintha vagy 10 csillag ülne együtt
külön külön is ragyognak
de együtt...

ejnye ezek a juhok
bár itt hagyhatnám őket!
dehát minek?
mit kezdenék nélkülük?
Egyiptomban nincs helyem
már nincs helyem…
pedig valamikor
közel voltam már a csúcshoz
de ez a hegy
de ez a Sínai…

Talán ott fönt
ott fönn talán a Mindenható van
s itt lent?
itt lent meg én
s e rám bízott juh nyáj

de mi ez a fény
mi ez a tűz
ami a csillagoktól a földre vonja
tekintetem?

Bokor
csipkebokor
égő csipkebokor
hogy-hogy nem ég el?

Mózes, Mózes!
Mi ez?
ki tudná itt nevem
ha nem az Isten?

Imhol vagyok
dadogtam
és soha nem felejtem hangját:
ne jöjj ide közel
old le a te saruidat
mert a hely amelyen állasz
szent föld

Döbbenten álltam
lábam a földbe gyökerezett
lépni se tudtam
magam sem tudom hogyan
leoldottam a saruimat
a Mindenható előtt
mert ekkorra már tudtam hogy
az egek Istene szólít
s a magas csillagok helyett
most itt lenn
most itt e lángoló bokorból
Ő beszél velem
azt mondja: szent föld

Szent föld?
ez itt?
nem az égbe nyúló hegycsúcs?
Talán az is
de itt a hegy lábánál
de itt az égő csipkebokor előtt
saru nélkül és megdöbbenten állok.
Szent föld.
Az Isten szólít.
Mit akarsz velem Mindenható?

Herjeczki Géza
2009. június 3. Sínai

No comments:

Followers